Deprem Sigortası İçin Yapılması Gereken İşlemler Ve Gerekli Evraklar

Zorunlu deprem sigortası hakkında bilinmesi gerekenler

Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir.
587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

  • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
  • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
  • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.
Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.
 
 Zorunlu deprem sigortası için gereken bilgi ve belgeler


-Sigortalının adı, adresi, telefonu, varsa cep telefonu

-Sigortalının vergi kimlik numarası ve T.C. kimlik numarası

-Sigortalanacak yerin açık adresi

-Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no) (mesken tapusu veya arsa tapusu)

-Binanın inşa yılı (1975 ve öncesi, 1976 - 1996 arası, 1997 - 1999 arası, 2000 ve sonrası)

-Binanın yapı tarzı (çelik / betonarme karkas, yığma kagir, diğer)    

-Binanın toplam kat sayısı

-Binanın hasar durumu (hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı)

-Meskenin (dairenin) brüt yüzölçümü (m2)

-Meskenin (dairenin) kullanım şekli (mesken, ticarethane, büro, diğer)


Zorunlu Deprem Sigortası tümüyle beyan esas alınarak düzenlenmektedir. Yanlış beyandan doğabilecek tüm sorumluluk sigorta ettirene aittir

Zorunlu Deprem Sigortası Poliçe Örneği:Zorunlu Deprem Sigortası Yapan Şirketler Listesi
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder