Vekaletname İşlemleri

Bu yazımızda sizlerle vekaletname tanımından, vekalet çeşitlerinden kısacası vekalet işlemlerinden bahsedeceğiz.

-Vekalet; gerçek ya da tüzel kişilerin bir kişiye verdiği tek taraflı yazıya belgeye denir.Gerçek kişiler vekaletnamesini noterden düzenler.Şirketler de ise yetkili olan kişi yetkili olduğunu kanıtlamak şartıyla vekalet işlemini noterde düzenleyebilirler.

-Genel anlamda baktığımızda vekalet iki çeşittir.Bunlar özel vekaletnameler ve genel vekaletnameler olarak ikiye ayrılır.

-Özel vekaletnameler bir yetkiyi gerektirir aynı zaman da fotoğraflı olmalıdır.

-Genel vekaletnameler ise adından da anlaşılacağı gibi avukatlar tarafından bütün davalarda kullanılan belgelerdir.

Vekalet Çeşitleri :


-Vekaletnameleri gruplandırmak istediğimiz de yapılışına göre ayırt edebiliriz.Bunlar da düzenleme ve olaylama şeklinde ikiye ayırabiliriz.

-Vekaletnameler verilen yetkiye göre çeşitlendirilmek istenirse de genel ve özel vekalet olmak üzere iki çeşittir.

-Avukat verilen vekalet şahsa verilenden farklı olarak reddedilmediği takdirde çeşitli sorumlulukları getirir.

-Boşanma davası haricindeki davalar da şahsa verdiğimiz vekaletnamelerle gayrimenkul alım-satımı, bankaya hesap açma gibi işlemleri yapabilir.

-Ancak avukata verdiğimiz vekaletname ile boşanma işlemi yapılabilir.Şahsa verilen vekaletnamelerde boşanma işlemi yapılamaz.

-Boşanma vekaletnamesi verebilmek için ise verilen vekalet kişilik testi yapılabilecek şekilde fotoğraflı olmalı ve boşanma davası olduğu kesinlikle belirtilmelidir.

Vekalet Çıkartma İşlemleri : 


-Vekalet çıkartabilmek  için kesinlikle notere başvurmak gerekir.Noterde ise kimlik ve vatandaşlık numarası gerekmektedir.

-Noterde vergi numarasının istenmediği başvurularda adres belirtilmesi gerekmektedir.

-Özel vekaletnamelerde mutlaka vekaletname fotoğraflı olmalıdır.

Vekaletin Amacı : 


-Vekaletnameler dava açılması için verilir.Bu davalar genel davalardır.

-Dava haricinde vekaletname de verilebilir.Bunlar; ipotek tesisi, şirket  kurma, gayrimenkul alım satımı için de vekaletname düzenlenebilir.

-Boşanma davalarında ve diğer özel davalar da hususlar yani hangi konu da vekaletname verilecekse o konu, vekaletname de açıkça belirtilmek durumundadır.

Vekalet Süreleri : 


-Avukatlara verilen vekaletler belirtilmedikçe süresiz olurlar.

-Süresi geçen vekalet ile yapılacak işlemler sonucunda maddi yaptırımlar uygulanabilir.

Vekaletin Geri Alınması (İptali)  :


-Vekaletimizi geri almanın iki yolu vardır.Bunlardan birincisi; noterden azilname çıkarmaktır.Çünkü sözlü olarak vekalet geri alınamaz iptal edilemez.

-Vekalet ile işlemin yapıldığı yer banka, tapu dairesi ise alınan azilnamenin bir örneği de oraya gönderilmelidir.

-Vekaletin geri alınmasındaki bir diğer işlem ise; taraflar arasında hazırlanan sözlemedir.Bu şekilde de vekalet iptal edilebilir.

-Sözleşmeye aykırı davranan taraf cezai yaptırımlara maruz kalır.(Maddi ve Manevi)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder