Miras İşlemleri

Bu yazımızda miras intikali, veraset işlemleri ve miras hakkında bilgiler vereceğiz.

-Ölüm vuku bulduğunda veraset ilamı almak durumundadır.Bu belgede yasal mirasçılar belirlenir.

-Miras işlemlerinde bir sulh hukuk mahkemesine giderek veraset belgesi alınır.Şahsın mal varlığı varsa malvarlığını beyan ederler.Veraset oranlarına göre miras paylaşımı yapılır.

-Veraset ve İntikal Vergi Dairesine yapılan bildirimden sonra daire Tapu Dairesine, Belediyeye, Bankaya, Trafiğe yazılar gönderir ve ölen kişinin vergi borcu olup olmadığını öğrenir.

-Vergi borcu çıkması durumunda mirasçılardan taksitle veya peşin olarak tahsil edilir.

-Miras Sözleşmesi miras bırakan ve miras bırakılanın aynı anda noter huzurunda yaptıkları anlaşmayla olur.Eğer miras bırakılan kişi miras bırakandan önce ölürse sözleşme iptal olmuş olur.


-Miras bırakanın eşi ve çocukları mal paylaşımı yaparken eş 1/4 oranında çocuklar 3/4 oranında hak almaya sahiptirler.-Ölen kişinin çocuğu yoksa fakat eşi varsa ölen kişinin anne ve babası ile eşi mirasçıdır.Anne babası vefat ederse büyükanne ve büyükbabası ile paylaşır.Eğer vefat eden kişinin eşi yoksa kardeşleri mirasçı olacaktır.

-Ölen kişinin çocuğu,eşi,babası,annesi yok ise miras kardeşlerine kalacaktır.Eğer kardeşleri de yoksa mal devletimize kalır.

-Birinci derece mirasçılar çocukları ve torunlarıdır.Çocuklar eşit olarak mirasa sahip olur.Evlatlık ya da gayri meşru olması mirastan eşit hak almaya mahrum bırakmaz.

-Mirası bırakan kişi varislerinden birisini mirastan mahrum bırakabilmesi için kendisine karşı suç işleyen veya zarar vermek isteyen mirasçıyı mirasından mahrum edebilir.Diğer bir husus da ailevi görevlerini yerine getirmediğini düşündüğü mirasçısını mirastan mahrum bırakabilir.

-Evlat edinilen çocuk eşit oranda mirasçı olur.Vefat eden kişinin yakınları evlat edinilen çocuğun mirasçısı olamazlar.

-Miras bırakan eğer borç içindeyse borcu da mirasından fazla ise mirasçılar mirası reddetme hakkına sahiptirler.(reddi miras davası)

-Mirasçı ilk 3 ay içinde sulh hukuk mahkemesine başvurarak mirası red davası açabilir.

-Çocuğa kalan malların velisi onu istediği gibi harcayamaz.Mahkeme gerekirse bazı malların satışını yapabilir.Bu konu da yetkili mahkemedir.Eğer çocuğun faydasına bir durum bir satış söz konusu ise mahkeme kararı ile velisi (vasisi) satış işlemini gerçekleştirebilir.

-Bir kişi öldüğü zaman onun malları mirasçılarına bölünür aktarılır.Mahkemeye gitmese de o mal ona geçer ancak , bu miras üzerinde işlem yapabilmesi için intikal yapması gerekir.Bunun için de mahkemeden veraset belgesi lazımdır ve Tapudan kendi adına tapu aldığında istediği işlemi gerçekleştirebilir.

-Miras bırakanın mirasçısı yoksa bu mirası derneklere bağışlayabilir.İsterse vakıf kurabilir.Eğer böyle bişey bildirmemişse devlete yani hazineye kalır ve devlet gerekli değerlendirmeyi yapar.

-Vasiyetname ile paylaştırılan mirasta saklı pay korunmalıdır.Eğer mirasçıların saklı payı korunmamışsa mahkemeye dava açarak saklı pay isteminde bulunulabilir.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder