Nüfus Kayıt İşlemleri (Dogum İşlemleri)

Bu yazımızda yeni doğan bebeklerin veya nüfusa kayıt yaptırmamış kişilerin nüfus kayıt işlemlerinden bahsedeceğiz.

-Yeni doğan nüfus kayıt memuruna annesi, babası, vasi ya da kayyımı ; bunların bulunmaması halinde, bebeğin büyükannesi, büyükbabası veya ergin kardeşleri nüfus kayıt işlemini yaptırabilirler.-Bebeğin nüfus kaydının yapılabilmesi için annesinin ve babasının nüfus cüzdanı gereklidir.Eğer varsa bebeğin doguma ait resmi belgesi verilir.

-Evlilik cüzdanı gereklidir.

-Doğum raporu olmayan bebeklerin raporunun olmadıgını sözlü beyanla memura bildirmek yeterlidir.

-Yurt içinde bebeğin doğduğu tarihten itibaren otuzgün (30) içerisinde nüfus memurluklarına , yurtdışında altmışgün (60) içerisinde başkonsolosluklara başvurması gerekir.

-Bebeğin ismi aileden başka bir kişiyle aynı ismi taşıyabilir.

-Bebeğin nüfus cüzdanın da 'Dini' bölümü annesinin ve babasının isteğiyle boş bırakılabilir.

-Yeni doğan bebeklerinin hepsinin kimlik numarası tescil işleminden hemen sonra verilir.

-Yeni doğan bebeklerin nüfus cüzdanları tescil işleminden hemen sonra teslim edilir.

-Altı yaşından büyük (72 gün + 1 gün) ve 18 yaşından küçük çocuklara ait bildirim yapılırken yaş tespiti için çocuğun bildirim yapılan nüfus idaresine getirilmesi zorunludur.

-Bebeğe isim verilirken kanunda belirtilen maddeye göre en fazla iki isim verilmesi gerekir.

-Çocuğunuza verdiğiniz bir ismi ancak mahkeme kararıyla değiştirebilirsiniz.

*Yukarıda belirtilen maddeler evlilik dışı olmayan çocuklar içindi , evlilik dışı çocukların nüfus cüzdanları ise ;

-Resmi nikah öncesi öncesi doğup da daha sonradan evlenen çiftlerin cocuklarının kayıtları anne ve babasının müşterek imzasıyla yapılmaktadır.

-Anne ve babasının yani ikisinin de bekar olması durumunda noterden 'Babalığı tanıma senedi' ne imza atarak kendi soyadını çocuga verir.Babanın kütüğüne ise 'evlilik dışı' olarak yazılır.

-Babanın evli annenin bekar olması durumunda ise yine noterden alınan 'Babalığı tanıma senedi' imzalayarak kütüğüne geçirir.

-Annenin evli olması durumunda annenin kocasının nüfusuna geçer çocuk ancak anneden bu durumu bildiren bir dilekçe alınır.(Bu konu da karışıklığa mahal vermemek için avukata danışmanız tavsiye edilir.)

-Annesi bekar olup babası bulunamayan çocuklarda anneye babanın ismi sorulur anne burada babanın ismini söylemek durumundadır.Eğer söylemezse ya da bilmiyorsa baba adına doğa isimlerinden bir isim verilmesi tavsiye edilir anne bunu da red ederse başvurusu kabul olmaz.

-Anne ve baba da evli ise bu durumda yine çocuk annenin kocasının üstüne yapılır.Daha sonra gerçek baba çocugu üzerine almak isterse 'Babalığı tanıma senedi' ile çocugu üstüne alabilir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder