Dernek Kurma İşlemleri

Topluma ya da bir kitleye faydalı olan derneklerin sayısı  günümüzde git gide artmaktadır.Şimdi sizlere dernek kurmak için gerekenleri anlatacağız.

-Dernekler İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkalığına bağlıdır.

-Derneğin kurucuları derneğin kurulacağı yerin mülki idari amirine giderek, derneğin kurulmasını talep ederler.

-Dernekler belirli bir amacın gerçekleştirilmesi üzere en az 7 gerçek veya tüzel kişinin biraraya gelmesiyle oluşur.

Gereken Belgeler : 

-İki (2) adet kuruluş bildirimi 

-İki (2) adet her sayfası imzalı tüzük örneği

-Kurucuların nüfus cüzdanı fotokopileri


-Derneğin açılacağı yer tapuda mesken olarak geçiyorsa kat maliklerinin almış olduğu karar örneği gerekir.

-Tebligat alacaklar listesi gerekir.

-Dernek kuruluşunda yabancı şahıslar varsa Türkiye'de ikamet ettiğini gösteren İkamet Teskeresi (Belgesi) gerekir.

-Kurucuların içerisinde tüzel kişiler bulunuyorsa sicil gazetesi ve dernek kurucusu olarak yetkilendirilmiş şahıs hakkında yönetim kurulu kararını getirmek zorundadırlar.

Dernek Çeşitleri :

-Dernekler amaçları doğrultusunda; yöresel, ticari, sanayi, kültür, spor, eğitim, araştırma, camii ve kuran kursu yaptırma, lions, rotary, iş adamı, emekli, insan hakları, mezunlar ve hizmet kapsamında kurulan kuruluşlar olabilirler.

-Dernekler alt birim olarak temsilcilik açabilirler.Üst birim olarak ise federasyon ve konfederasyon olabilmektedirler.

-Fedarasyonlar aynı amaca hizmet eden beş (5) derneğin biraraya gelmesiyle oluşur.Konfedarasyonlar ise üç (3) tane fedarasyonun biraraya gelmesiyle oluşur.

Diğer Hususlar :

-Derneklerin zorunlu organları vardır.Bunlar genel kurul, yönetim kurulum ve denetim kuruludur.

-Genel kurul derneğin en yetkili kurulu olup , derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.Dernegin tüm iş ve işlemlerine karar verme organıdır.

-Yönetim kurulu beş (5) asil ve beş (5) yedek üyeden oluşur.Yönetim kurulu temsil ve yürütme organıdır.

-Denetim kurulu üç (3) asil ve bir yedek üyeden oluşur ve çalışmaları bir rapor halinde yönetim kuruluna sunarlar.

-Fiil ehliyetine sahip her gerçek veya tüzel kişi dernek üyesi olabilir.

-Hukuka veya genel ahlaka aykırı dernek kurulamaz.

-Dernekler adlarında izne tabi olan kelimeleri (Türk, Milli, Mustafa Kemal, Atatürk vb) gibi kelimeleri kullanabilmeleri için İçişleri Bakanlıgından izin almaları gerekmektedir.

-Dernekler elde ettikleri gelir ve yardımlardan vergi vermezler.İşletme kurduklarında ise kurumlar vergisine tabidirler.

-Dernekler mahkeme kararı ile ya da ya da yönetim kurulu kararı ile kapatılabilir.Kapatılan derneğin ismi başka bir derneğe verilemez.

-Dernekler T.C İçişleri ve Mülki İdare Amirliği tarafından denetlenir.

-Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve polis gibi emniyet mensupları derneklerin kurucuları arasında olamazlar.

-Çocuk derneklerine 15 yaşını doldurmuş ayırt etme gücüne sahip olanlar yasal temsilcilerinin izniyle dernek kurucuları arasında yer alabilirler.

-Çocuk derneklerine 18 yaşından büyük ve tüzel kişiler dernek kurucuları olamazlar.

1 yorum:

  1. merhabalar, dernek kurulumunda dernek yeri için kiralanacak yer, ofis ve kırtasiye malzemeleri hariç, belediye, noter veya vergi dairesi bizlerden talep ettiği bir meblağ olacak mı? örn. dernek yönetim kurulu üyelerin kimlik fotokopileri noter tasdiklimi olmalı? imza sirküleri isteniyormu? belediyeye gitme zorunluluğu varmı. herhangi bir harç parası isterlermi? bunlarla alakalı bir yazı bulamadım. yardımcı olursanız sevinirim.

    YanıtlaSil